Sep. 16th, 2017

zinkognito: (Default)

What I'm Watching:

Hello Harinezumi
Mi wo Tsukushi Ryouricho
Kono Yo ni Tayasui Shigoto wa Nai
Gomen, Aishiteru
Kahogo no Kahoko
Kurokawa no Techo
Nou ni Sumaho ga Umerareta
Kirawareru Yuuki
Cecile no Mokuromi

Profile

zinkognito: (Default)
Zinkognito

October 2017

S M T W T F S
1234567
89101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:45 am
Powered by Dreamwidth Studios